Przeskocz do treści

Pomiar kątów

Przy użyciu przedmiotów pomocniczych

Pomocną przy pomiarze kątów może być własna ręka lub inne przedmioty, które mają zmierzone uprzednio wielkości kątowe w tysięcznych z odległości około 60 cm, tj. wyprostowanej ręki.

Wielkości kątowe przedmiotów

 

 • Pudełko od zapałek:
  - długość pudełka: 0 - 90
  - szerokość pudełka: 0 - 60
  - grubość pudełka: 0 -30
 • Pięść: 1 - 60
 • Palec wskazujący i środkowy: 0 - 60
 • Kciuk: 0 - 40
 • Palec wskazujący: 0 - 30
 • Palec: 0 - 25
 • Ołówek (mały): 0 - 12

Mierzenie kątów dłonią

 

Przy pomocy linijki z podziałką milimetrową

Na trzymanej w odległości 50 cm od oka linijce, 1 mm równa się kątowi 2 tysięcznych.

α [tys.] = V [mm] * 2 [tys.]

α - wyznaczany kąt
V - wartość odczytana z linijki w mm

W praktyce wygodniej jest trzymać linijkę w ręce wyprostowanej, tj. w odległości 60 cm. Wówczas 1 tysięczna będzie maiła wartość 0,6 mm miary liniowej.

α [tys.] = ( 10 * V [mm] ) / 6

Tym sposobem można również mierzyć małe kąty (do 30°) w stopniach. Linijkę należy trzymać wówczas w odległości 60 cm od oka; 1 cm na linijce odpowiada kątowi 1°.

Lornetką polową

Podziałka pionowa i pozioma w lornetce wyskalowana jest w tysięcznych. Najmniejsza podziałka odpowiada kątowi 0 - 5 tysięcznych. Kąt między dwoma kierunkami mierzy się zgrywając kreskę podziałki z przedmiotem terenowym, a następnie liczy się działki do drugiego przedmiotu.

Według pomierzonych azymutów magnetycznych

Busolą mierzymy azymuty na przedmioty terenowe, następnie odejmując od siebie wartości kątowe azymutów otrzymujemy kąt.

ω = A2 - A1

Jedna tysięczna jest to kąt, pod którym widzimy odcinek długości 1 m z odległości 1 km. Obwód koła równa się 2 Π r, a zatem cały obwód koła ma 6 280 tysięcznych, co w praktyce zaokrągla się do 6 000 tysięcznych.