Przeskocz do treści

Zabytki Mazowsza – kościoły

Brok

Brok - kościół

Stary gród biskupów płockich i ważny punkt handlowy na szlaku wodnym Bugu. Z okresu świetności zachował się gotycko- renesansowy kościół z połowy XVI w. Na sklepieniu nawy uwagę zwraca dekoracyjna renesansowa siatka sztukatorska - jest to tzw. sklepienie pułtuskie. Ołtarz boczny w stylu barokowym, ukształtowany jako Drzewo Jessego.


Czerwińsk

Czerwińsk - kościół

Miejsce kultu religijnego, do którego licznie przybywają pielgrzymi, związane z cudownym obrazem Matki Boskiej Czerwińskiej.

Bazylika zbudowana w połowie XII w. z pięknym portalem i freskami romańskimi w kaplicy, posiada również dwie malownicze wieże. Cudowny obraz z kościoła należy do najpiękniejszych w Polsce replik rzymskiego obrazu z bazyliki Santa Maria Maggiore.


Kobyłka

Kobyłka - kościół

Kościół p.w. Świętej Trójcy - ufundowany przez biskupa płockiego Marcina Załuskiego. Budowę tego wspaniałego przykładu sakralnej sztuki barokowej prowadzono w latach 1741-1763. Świątynia posiada bogaty, rokokowy wystrój, który - mimo kilkakrotnych renowacji - udało się zachować. Na przedłużeniu nawy głównej znajduje się Kaplica Ogrójcowa i zakrystia. Jedną z najpiękniejszych fasad w Polsce, dwuwieżową, o falistych liniach, zdobią półkolumny i pilastry. Całe wnętrze posiada ozdobną polichromię ze scenami religijnymi oraz rokokowe wyposażenie.


Łowicz

Łowicz - kościół

Katedra p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i św. Mikołaja, najcenniejszy zabytek miasta. Pełni rolę mauzoleum prymasów Polski - złożone są tu prochy dwunastu arcybiskupów. Bogate wnętrze zdobią freski, polichromowane wmurowane nagrobki i tablice pamiątkowe, przepiękne ołtarze i kaplice. W katedrze odbywają się koncerty muzyki organowej.


Niepokalanów

Niepokalanów - kościół

Słynne, związane z osobą św. Maksymiliana miejsce kultu maryjnego. Ojciec Rajmund Kolbe założył tu osiedle franciszkanów. Usytuowany obok kościół stał się miejscem pielgrzymek wiernych i turystów z całego kraju.


Płock

Płock - kościół

Wspaniała XII-wieczna katedra, pierwotnie romańska, wielokrotnie przebudowywana, wewnątrz kaplicy królewskiej sarkofag Władysława Hermana i Bolesława Krzywoustego. Najcenniejszymi zabytkami wnętrza katedry są późnorenesansowe rzeźby, ołtarz ukrzyżowania wykonany z marmuru i alabastru z około 1600 roku, z różnobarwnego marmuru włoskiego z postacią Marii z Jezusem, kopia Drzwi Płockich wykonanych z brązu. Tuż przy katedrze mieści się Muzeum Diecezjalne, wśród zbiorów którego na uwagę zasługuje kolekcja pasów kontuszowych oraz średniowieczne Madonny i Piety.


Sarbiewo

Sarbiewo - kościół

Uroczy, drewniany kościółek, jeden z najstarszych na Mazowszu.

Wzniesiony w XVI-XVII wieku "formą ośmiu węgłów", o konstrukcji zrębowej wzmocnionej lisicami, z zewnątrz oszalowany. Na kalenicy, w końcowej części nawy, została umieszczona ośmioboczna wieżyczka na sygnaturkę. W środku obraz neobarokowy i boczne w stylu eklektycznym.

Obok kościoła drewniana dzwonnica pochodząca z XVIII w. o konstrukcji słupowej.


Na podstawie folderu: "Szlakiem zabytków na Mazowszu"