Przeskocz do treści

Terenoznawstwo

Mapa topograficznaTrudno jest uprawiać turystykę nie dysponując pewnym zasobem wiadomości i umiejętności z zakresu terenoznawstwa. Umiejętność biegłego posługiwania się mapą czy busolą i znajomość zasad topograficznego panowania nad terenem - warunkują w istotnej mierze organizacyjne prowadzenie czy wręcz bezpieczeństwo wycieczek. Stanowią klucz do wielostronnego poznania okolicy. Równocześnie - umiejętność dobrego orientowania się w terenie obok swej niejako "technicznej", służebnej roli stanowi często samoistne źródło satysfakcji, płynącej ze sprawnego, samodzielnego pokonywania nawet trudnych orientacyjnie wędrówkowych tras.

Spis treści

Opracowano na podstawie:

  • Artur Rotter: "Podstawy terenoznawstwa górskiego"
  • Zdzisław Talarczyk: "Wędrujemy z mapą i kompasem"
  • "Przysposobienie obronne" - podręcznik dla uczniów szkół średnich
  • własnych materiałów