Przeskocz do treści

Odznaka Krajoznawcza Miłośnik Puszczy Kozienickiej

regulamin

 1. Odznaka Turystyczno-Krajoznawcza "Miłośnik Puszczy Kozienickiej", zwana dalej Odznaką, została ustanowiona przez Zarząd Oddziału Miejskiego PTTK w Radomiu, na wniosek Klubu Turystyczno - Krajoznawczego "Jelonek", przy Zarządzie Kozienickiego Parku Krajobrazowego, przy współpracy z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Radomiu.
 2. Odznaka jest trzystopniowa i można ją zdobywać na terenie Puszczy Kozienickiej i jej najbliższego otoczenia, podczas wycieczek pieszych, kolarskich, motorowych organizowanych przez PTTK, inne instytucje, jak również podczas wędrówek indywidualnych.
 3. Odznakę przyznaje się w kolejności stopni. Czas zdobywania poszczególnych stopni jest nieograniczony.
 4. Warunki na uzyskanie odznaki w danym stopniu są następujące:
  Warunki brązowy srebrny złoty
  przejście piesze dowolnych tras 20 40 70
  pomniki przyrody 2 4 8
  miejsca martyrologii 3 5 7
  miejscowości (wg wykazu) 1 2 3
  muzea (wg wykazu) 1 2 2
  przejście ścieżką dydaktyczną (wg wykazu) 1 2 3
  rezerwaty przyrody (wg wykazu) 2 4 6
 5. Na odznakę stopnia wyższego nie można zaliczać tras i obiektów zwiedzanych podczas zdobywania stopnia niższego. Informacje o Kozienickim Parku Krajobrazowym: www.kozienickipk.com
 6. Spełnienie wymagań odznaki musi być potwierdzone dowolną pieczątką z danej miejscowości, zdjęciem, pieczątką organizatora imprezy lub pieczątką i podpisem kadry programowej PTTK we własnoręcznie wykonanym dzienniczku - kronice odznaki. Każdy obiekt musi posiadać krótki opis.
 7. Weryfikację prowadzi Komisja Weryfikacyjna, przy Klubie Turystyczno Krajoznawczym "Jelonek": Pl. Konstytucji 3 Maja 3, 26-670 Pionki, tel./fax 048 612 3441. Tam też po weryfikacji można otrzymać odznakę odpowiedniego stopnia.
 8. Za wybitne zasługi w ochronie przyrody oraz popularyzacji turystyki i krajoznawstwa na terenie Kozienickiego Parku Krajobrazowego Komisja Weryfikacyjna może przyznać honorowo, odznakę w stopniu złotym.
 9. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Zarządu Klubu.
 10. Regulamin odznaki został uchwalony przez Zarząd Oddziału Miejskiego PTTK w Radomiu uchwalą nr 56/Z/XVIII/2005 z dnia 15. 02. 2005 roku i wszedł w życie z dniem podjęcia uchwały.

Wykaz obiektów wymaganych

PRZEJŚCIA PIESZE

 • szl. czerwony: Lesiów - Brzóza [MZ-5204c] łączna długość - 33,9 km
 • szl. niebieski: Garbatka-Letnisko - Chodków [MZ/LU-151n] łączna długość - 41,2 km
 • szl. zielony: Pionki - Jedlnia Letnisko - Kozłów [MZ-5210z] łączna długość - 22,0 km
 • szl. zielony: Zwoleń - Pionki - Sieciechów [MZ/LU-152z] łączna długość - 43,5 km
 • szl. żółty: Miodne - Garbatka-Letnisko [MZ-5211y] łączna długość - 22,2 km
 • szl. żółty: Pionki PKP - Pionki Zachodnie PKP [MZ-5207y] łączna długość - 20,8 km
 • szl. czarny: Bąkowiec PKP - uroczysko "Chrusty" [MZ-5213s] łączna długość - 5,4 km
 • szl. czarny: Jedlnia-Letnisko - Lewaszówka [MZ-5209s] łączna długość - 15,1 km
 • szl. czarny: Żytkowice - Rez. "Zagożdżon" [MZ-5208s] łączna długość - 16,6 km

POMNIKI PRZYRODY I MIEJSCA MARTYROLOGII

Puszcza Kozienicka i jej otoczenie.

MIEJSCOWOŚCI DO ZWIEDZANIA

Brzóza, Garbatka Letnisko, Jedlnia Letnisko, Kozienice, Pionki, Policzna, Poświętne, Sucha, Zwoleń

MUZEA

 • Izba Dydaktyczno-Muzealna Puszczy Kozienickiej w Augustowie,
 • Muzeum "Jana Kochanowskiego" w Czarnolesie,
 • Muzeum Regionalne w Kozienicach,
 • Muzeum Wsi Radomskiej - Zagroda Puszczańska, Skansen bartniczo-pszczelarski,
 • Muzeum w Zwoleniu.

ŚCIEŻKI DYDAKTYCZNE

"Jedlnia", "Krępiec", "Miodne", "Królewskie Źródła", "Pionki" (2), "Źródło Królewskie", "Śródborze"

REZERWATY PRZYRODY

"Brzeźniczka", "Ciszek", "Guść", "Jedlnia", "Krępiec", "Leniwa", "Ługi Helenowskie", "Miodne", "Okólny Ług", "Pionki", "Ponty Dęby", "Ponty im. T. Zielińskiego", "Zagożdżon", "Załamanek", "Źródło Królewskie"

Opracowanie regulaminu: Andrzej Rokiciński, Zdzisław Galas. Projekt znaczka: dr inż. Marek Krzemiński, Andrzej Rokiciński.