Przeskocz do treści

Odznaki turystyki kwalifikowanej

GÓRSKA ODZNAKA TURYSTYCZNA

Najbardziej popularną odznaką turystyczną, istniejącą w PTT od 1935 r., jest Górska Odznaka Turystyczna. Od momentu jej wprowadzenia po dziś dzień cieszy się ogromną popularnością. po wojnie wznowiona została już w 1949 r. i stanowiła wzór, na podstawie którego opracowano zasady zdobywania odznak w innych dyscyplinach.

Popularna GOT Mała Brązowa GOT Duża Srebrna GOT GOT Za wytrwałość

Można ją zdobywać począwszy od 8 roku życia, przez odbycie pieszych wędrówek w górach Polski oraz zagranicznych pasmach górskich Karpat i Sudetów, położonych na obszarze pogranicza, według ustalonych zasad, podanych w spisie wycieczek GOT.

Rodzaj i stopień odznaki GOT Kategorie wieku
I
8-10 lat
II
11-15 lat
III
16-50 lat
IV
powyżej 50 lat
i osoby niepełnosprawne
popularna 40 50 60 50
mała brązowa 80 100 120 100
mała srebrna - 300 360 300
mała złota - 600 720 600
duża brązowa odbycie dwóch wycieczek wielodniowych według zasad ustalonych w regulaminie
duża srebrna
duża złota
Za Wytrwałość Posiadacz dużej złotej odznaki musi spełnić siedmiokrotne, a posiadacz małej złotej dziesięciokrotne wymogi przewidziane dla przyznania dowolnego stopnia małej lub dużej GOT PTTK.

opracowano na postawie regulaminu z dnia 28.04.2007 r.

ODZNAKA TURYSTYKI PIESZEJ

OTP PTTK została ustanowiona celem popularyzacji turystyki pieszej. Można ją zdobywać począwszy od 8 roku życia, zaliczając 1 punkt za 1 km przebytej trasy. Przebieg tych wycieczek może ułożyć sam turysta.

Odznaka "Siedmiomilowe Buty" może być zdobywana tylko przez dzieci w wieku do 10 lat włącznie.

Siedmiomilowe Buty Wymagana liczba punktów
Srebrne Buty (I stopień) 30 pkt., z tym że dzienna wędrówka nie może przekraczać 8 km
Złote Buty (II stopień) 50 pkt., z tym że dzienna wędrówka nie może przekraczać 12 km

Kolejne stopnie OTP nie muszą być poprzedzone odznaką "Siedmiomilowe Buty". Odznaka popularna poprzedza natomiast małe OTP.

Stopień odznaki Wymagana liczba punktów
popularna 60 pkt. w dowolnym okresie czasu
brązowa 100 pkt w ciągu 12 miesięcy, w tym najwyżej 20 pkt za zwiedzanie
mała srebrna 250 pkt w ciągu 24 miesięcy, w tym najwyżej 50 pkt za zwiedzanie
mała złota 500 pkt w ciągu 36 miesięcy, w tym najwyżej 100 pkt za zwiedzanie
duża srebrna przebycie 2 zatwierdzonych przez przodownika turystyki pieszej szlaków - po 150 km - w ciągu 5 lat
duża złota przebycie 2 szlaków - po 200 km - w ciągu 5 lat

W wykazie określone są miejscowości, za zwiedzanie których dolicza się dodatkowe punkty.

Popularna OTP Mała Brązowa OTP Duża Złota OTP OTP Za wytrwałość III stopnia

Od 1974 roku w turystyce pieszej wprowadzono odznakę "Za wytrwałość" która może być zdobywana trzykrotnie, przez kilkakrotne powtórzenie norm przewidzianych na brązową OTP.

Stopień odznaki "Za wytrwałość" Wymagana ilość norm
I stopień (zielona) Posiadacz dużej OTP w stopniu złotym zdobywa odznakę za potwierdzone wykonanie 5 norm, posiadacz dużej OTP w stopniu srebrnym – za wykonanie 7 norm, a posiadacz małej OTP w stopniu złotym – za wykonanie 9 norm.
II stopień (granatowa) Wykonanie 5 norm niezależnie od posiadanego stopnia małej bądź dużej OTP
III stopień (czerwona) Wykonanie 5 norm niezależnie od posiadanego stopnia małej bądź dużej OTP

Ustanowiono także odznakę "Dla Najwytrwalszych", którą mogą zdobywać posiadacze najwyższego, III stopnia odznaki "Za Wytrwałość w Turystyce Pieszej". Odznaka "Dla Najwytrwalszych" posiada trzy stopnie zdobywane w kolejności. Dla uzyskania każdego z nich konieczne jest uzyskanie pięciu norm rocznych, przewidzianych dla małej OTP w stopniu brązowym (bez punktów za zwiedzanie miast).

opracowano na postawie regulaminu z dnia 13.01.2006 r.

GÓRSKA ODZNAKA NARCIARSKA

GON-PTTK jest odznaką ustanowioną w 1951 r, można ją zdobywać począwszy od 14 roku życia podczas górskich wycieczek narciarskich, według następujących zasad:

Rodzaj odznaki Wymagana liczba punktów w zależności od kategorii wieku
14-16 i powyżej 50 lat 17-50 lat
brązowa 60 pkt 80 pkt
mała srebrna 120 pkt 160 pkt
mała złota 250 pkt 300 pkt

Punkty do zdobycia odznaki GON w stopniu "małym" wymienione są w specjalnym spisie wycieczek.
GON-PTTK w stopniu dużym srebrnym zdobywa się uczestnicząc w dwóch rajdach (wycieczkach) narciarskich 6-8 dniowych na obszarze dowolnie wybranym spośród czterech grup górskich: Sudetów, Beskidów Zachodnich, Bieszczadów i Tatr.
GON-PTTK w stopniu dużym złotym zdobywa się biorąc udział w dwóch rajdach (wycieczkach) narciarskich 6-8 dniowych, w tych grupach górskich, które nie zostały zaliczone do odznaki dużej srebrnej GON.

NIZINNA ODZNAKA NARCIARSKA

Można ją zdobywać począwszy od 12 roku życia, podczas nraciarskich wycieczek nizinnych, według następujących zasad - dla odznaki małej brązowej, srebrnej i złotej:

 1. Należy uzyskać odpowiednią ilość punktów na poszczególne stopnie odznak, według wykazu dotyczącego odznaki GON;
 2. Punkty obliczać według następujących zasad:
  • za każdą godzinę marszu - 4 punkty (zgodnie z przewodnikiem turystycznym dla szlaków pieszych);
  • lub za każdy kilometr - 1 punkt i za każde 100 m różnicy wznisień - 1 punkt.

NON-PTTK w stopniu dużym srebrnym zdobywa się uczestnicząc w dwóch rajdach (wycieczkach), których trasy mają długość co najmniej po 60 km i trwają 2-3 dni lub też jednego rajdu (wycieczki) długości ponad 100 km, przebytego w ciągu 4-5 dni.

NON PTTK w stopniu dużym złotym zdobywa się uczestnicząc w trzech rajdach (wycieczkach) narciarskich o łącznej długości trasy ponad 200 km lub jednego rajdu (wycieczki) o długości ponad 150 km, przebytego w czasie 5-6 dni.

POPULARNA ODZNAKA NARCIARSKA

PON-PTTK można zdobywać począwszy od 12 roku życia podczas wycieczek narciarskich na obszarze całej Polski, według następujących zasad:

 • wzięcie udziału w całodziennej wycieczce narciarskiej pod opieką przewodnika turystyki narciarskiej PTTK lub instruktora narciarstwa PZN;
 • wykazanie umiejętności technicznych w jeździe na nartach, według zasad nauczania Polskiego Zwiazku Narciarskiego, uzyskując:
  1. PON w stopniu brązowym (biała emalia), przy technice jazdy do II kl;
  2. PON w stopniu srebrnym (zielona emalia), przy technice jazdy III kl;
  3. PON w stopniu złotym (niebieska emalia), przy technice jazdy IV kl.

Poszczególne stopnie PON odpowiadają danej klasie jazdy na nartach i zdobywane są bez zachowania ich kolejności.

NARCIARSKA ODZNAKA TURYSTYCZNA "ZA WYTRWAŁOŚĆ"

"Górska Odznaka Narciarska" jest wyróżnieniem, które można uzyskać, jeżeli w ciągu 10 lat od zdobycia dużej GON lub NON zdobędzie się 6- krotnie normę przewidzianą na odznakę brązową GON lub NON, względnie od czasu zdobycia małej GON lub NON, w ciągu 15 lat uzyska się 10- krotnie normę przewidzianą na GON lub NON w stopniu brązowym.

NARCIARSKA ODZNAKA MŁODZIEŻOWA

NOM-PTTK jest odznaką jednostopniową, przeznaczoną dla młodzieży, którą uzyskuje się uczestnicząc:

 1. w 3 wycieczkach narciarskich, za każdym razem na innej trasie, przy czym długość trasy nie powinna być mniejsza niż:
  10 km - dla osób w wieku 12-15 lat;
  15 km - dla osób w wieku 16-19 lat;
 2. w dowolnych zawodach narciarskich (zjazdowych lub biegowych) bez względu na zajęte miejsce, z wyjątkiem dyskwalifikacji lub nie ukończenia konkurencji.

KOLARSKA ODZNAKA TURYSTYCZNA

KOT-PTTK została ustanowiona w 1952 roku, można ją zdobywać, począwszy od 7 roku życia, na wycieczkach zbiorowych lub indywidualnych, zaliczając za każdy dzień jazdy rowerem 10 pkt (wycieczki wielodniowe - 15 pkt za każdy dzień). Dodatkowe punkty uzyskuje się za udział w określonych imprezach oraz za zwiedzanie. Odznaka ma pięć stopni.

Stopień odznaki Wymagana liczba punktów
brązowa 100 pkt w ciągu dwóch lat
srebrna 400 pkt
złota 800 pkt
duża srebrna 1.200 pkt + zwiedzanie parków narodowych i zabytków
duża złota 1.500 pkt + zwiedzanie parków narodowych i zabytków

TURYSTYCZNA ODZNAKA KAJAKOWA

Popularna TOK Mała Srebrna TOK Duża Złota TOK

Turystyczna Odznaka Kajakowa (TOK) służy propagowaniu turystyki kajakowej oraz polskich szlaków wodnych. Zdobywać ją można od 10 roku życia. Odznaka posiada osiem stopni. Za przepłynięcie 1 km szlaku wodnego po raz pierwszy w danym roku zdobywa się 1 punkt, za wtórne 0,5 punktu. Najdłuższy etap dzienny nie powinien przekraczać 50 km. Aby otrzymać odznakę w stopniu "Popularnym" trzeba zdobyć 100 punktów, na "Brązową" dodatkowo 300 punktów i dalej odpowiednio na "Srebrną" następne 600 punktów, na "Złotą" 1000, a na "Dużą Złotą" 1500 punktów. Na odznaki "Za Wytrwałość" 2500 punktów, "Za Wytrwałość - Platynową" 4000 a "Za Wytrwałość - Diamentową" 6000 punktów.

Górska Odznaka Kajakowa

Górska Odznaka Kajakowa (GOK) jest trzystopniowa. Podstawą przyznania GOK w stopniu "Brązowym" jest przepłynięcie 8 szlaków z wykazu A (obejmującego 20 szlaków kajakowych), na "Srebrną" kolejnych 8 szlaków z wykazu A, zaś na "Złotą" 10 szlaków z wykazu B (obejmującego 14 szlaków kajakowych).

MOTOROWA ODZNAKA TURYSTYCZNA

Odznaki turystyki motorowej stanowią wyróżnienie przyznawane za uprawianie kwalifikowanej turystyki motorowej. W celu zachęcenia do poznawania walorów krajoznawczych ojczyzny, jej historii oraz popularyzacji indywidualnej i zorganizowanej turystyki motorowej - jako jednej z form aktywnego wypoczynku, ustanowiono Młodzieżową Odznakę "Turysta Motorowy" (TM) i Motorową Odznakę Turystyczną (MOT).

Młodzieżowa Odznaka "Turysta Motorowy" - mogą ją zdobywać dzieci i młodzież w wieku od 7 do 16 lat, którzy uczestniczą w uprawianiu turystyki motorowej z osobami dorosłymi. Młodzieżowa Odznaka TM posiada 3 stopnie.

Stopień odznaki Wymagana liczba punktów
brązowa 50 pkt - 5 dni w ciągu min. 3 miesięcy
srebrna 150 pkt - 15 dni w ciągu min. 1 roku
złota 300 pkt - 30 dni w ciągu min. 2 lat

Motorowa Odznaka Turystyczna (MOT) zdobywana jest po ukończeniu 16-tu lat, przez kierowców i pasażerów pojazdów samochodowych, w trakcie przemieszczania się w terenie w celach poznawczych, na dowolnie wybranych trasach o długości co najmniej 50 km, licząc za każdy dzień wycieczki 10 pkt. Dodatkową punktację uzyskuje się za udział w imprezach PTTK i za zwiedzanie. Motorowa Odznaka Turystyczna posiada 6 stopni.

Stopień odznaki Wymagana liczba punktów
brązowa 200 pkt - 15 dni w ciągu min. 6 miesięcy
mała srebrna 450 pkt - 25 dni w ciągu min. 1 roku
mała złota 800 pkt - 30 dni w ciągu min. 18 miesięcy
duża srebrna 1.000 pkt - 40 dni w ciągu min. 2 lat
duża złota 1.000 pkt - 40 dni w ciągu min. 2 lat
"Za Wytrwałość" 2.000 pkt - 80 dni w ciągu min, 3 lat

ŻEGLARSKA ODZNAKA TURYSTYCZNA

Brązowa ŻOT Duża złota ŻOT

ŻOT-PTTK można zdobywać po ukończeniu 12-roku życia, na rejsach trwających co najmniej 24 godziny, zaliczając za 1 km szlaku z prądem 1 pkt; na wodach stojących - 2 pkt; pod prąd - 3 pkt. Za zdobycie pełnej mili morskiej na pełnym morzu - 1 pkt; w zatokach i na zalewach za 1 milę morską - 2 pkt.
Za przepłynięcie 1 km szlaku na holu lub na silniku, pagajach lub na burłaka - 1pkt. Punkty zalicza się na podstawie przebytych kilometrów lub mil morskich, względnie za każdy dzień rejsu liczy się 25 pkt. Odznaka ma 6 stopni i wyróżnienie.

Stopień odznaki Wymagana liczba punktów
popularna 100 pkt w ciągu jednego roku
brązowa 300 pkt w ciągu jednego roku
srebrna 900 pkt w ciągu dwóch lat
złota 1.800 pkt w ciągu ponad dwóch lat
duża srebrna 3.000 pkt w ciągu ponad trzech lat
duża złota 4.200 pkt w ciągu ponad czterech lat
"Za wytrwałość" 9.400 pkt po raz drugi, bez ograniczenia czasu
Wyróżnienie "Za wytrwałość"

Wyróżnienie "Za wytrwałość" uwidocznione jest szmaragdem umieszczonym na kadłubie sylwetki jachtu.

TURYSTYCZNA ODZNAKA PODWODNA

TOP-PTTK można zdobywać po ukończeniu 16 lat. Odznaka ma 3 stopnie: brązowy, srebrny i złoty - zdobywane kolejno, przez udział w rozmaitych akcjach, zawodach i imprezach podwodnych. Odznakę przyznaje się na wniosek klubu.

ODZNAKA IMPREZ NA ORIENTACJĘ

Popularna OInO Mała Srebrna OInO Duża Złota OInO OInO Za wytrwałość

OInO-PTTK może zdobywać każdy bez względu na wiek. Odznaka obejmuje pięć kategorii: popularną, małą OInO w stopniu brązowym, srebrnym i złotym; dużą OInO w stopniu brązowym, srebrnym i złotym, "Za wytrwałość" I, II i III stopnia oraz "Dla najwytrwalszych" I, II i III stopnia.
Odznakę przyznaje się za zdobycie następującej ilości punktów:

KAT. STOPIEŃ ODZNAKI ILOŚĆ PUNKTÓW MIN. ILOŚĆ PKT. W IMPR. OGÓLNOP. UWAGI
I POPULARNA 5 imprez - w tym InO szkol.
II MAŁA BRĄZOWA 20 łącznie 50
MAŁA SREBRNA 50
MAŁA ZŁOTA 100
III DUŻA BRĄZOWA 150 łącznie 200
DUŻA SREBRNA 200
DUŻA ZŁOTA 250
IV ZA WYTRWAŁOŚĆ
I STOPNIA 100 ZIELONY
II STOPNIA 300 NIEBIESKI
III STOPNIA 500 CZERWONY
V DLA NAJWYTRWALSZYCH
I STOPNIA 750 ZIELONY
II STOPNIA 1000 NIEBIESKI
III STOPNIA 1500 CZERWONY

opracowano na postawie regulaminu z dnia 11.11.2001 r.

ODZNAKI TURYSTYKI JEŹDZIECKIEJ

W 1997 r., w celu popularyzacji turystyki konnej, ustanowiono odznaki turystyki jeździeckiej:
- Jeździecką Odznakę Turystyki Górskiej (JOTG)
- Jeździecką Odznakę Turystyki Nizinnej (JOTN)

Odznaki te można zdobywać w wieku od 10 lat (stopień popularny), a pozostałe stopnie od 14 roku życia. Regulamin obu wersji czterostopniowej odznaki jest wspólny. Przewiduje zdobycie w ramach szkoleń odpowiednich wiadomości teoretycznych, udowodnienie, zróżnicowanych w zależności od stopni, umiejętności praktycznych oraz potwierdzenie wiedzy i umiejętności z zakresu turystyki i krajoznawstwa. Do zdobycia odznaki popularnej wymagane jest m.in. odbycie jednodniowej wycieczki konnej, do brązowej - dwudniowej z biwakiem; srebrnej - dwóch rajdów dwudniowych lub jednego czterodniowego; a do złotej - 10 wycieczek konnych jednodniowych, 2 rajdów trzydniowych lub jednego sześciodniowego, udział w biegu myśliwskim oraz pokonanie "ścieżki huculskiej" (JOTG) lub udział w turnieju rycerskim (JOTN).

Weryfikacji odznak dokonuje Komisja Turystyki Jeździeckiej ZG PTTK.

ODZNAKA "TURYSTA PRZYRODNIK"

Celem odznaki jest budzenie zainteresowań przyrodniczych wśród turystów i zachęcenie ich do działalności na rzecz ochrony przyrody. Odznaka posiada 4 stopnie.

Stopień odznaki Wiek Liczba punktów Uwagi
popularna od 7 roku życia 200 pkt w czasie do 3 lat zielona
brązowa od 12 lat 500 pkt w czasie do 3 lat niebieska
srebrna od 14 lat 1000 pkt w czasie do 4 lat żółta
złota od 16 lat 2000 pkt w czasie do 5 lat biała

Odznakę można zdobywać tylko w kolejności stopni, począwszy od stopnia brązowego. Zdobycie odznaki w stopniu popularnym jest nieobowiązkowe. Punkty do odznaki można zdobywać w czasie wycieczek zorganizowanych lub indywidualnych. Punkty do odznaki popularnej mogą być zdobywane w regionie miejsca zamieszkania; srebrnej - zdobyte za zwiedzanie obiektów nie mogą stanowić więcej niż 50% ogólnej ilości punktów, a do złotej analogicznie - 25% ogólnej ilości punktów.

ODZNAKA KRAJOZNAWCZA

Celem OK-PTTK jest popularyzowanie walorów krajoznawczych Polski i zachęcenie do systematycznego ich poznawania. Można ją zdobywać po ukończeniu 10-go roku życia. Odznaka składa się z dwóch rodzajów - Regionalnej Odznaki Krajoznawczej i Odznaki Krajoznawczej Polski. Każda z nich posiada stopień brązowy i srebrny, a OKP ponadto złoty i złoty z szafirem. Odznakę zdobywa się w kolejności stopni.

ROK zdobywa się poprzez zwiedzanie dowolnie wybranych obiektów krajoznawczych. Stopień brązowy dotyczy obiektów w miejscu zamieszkania oraz w promieniu 30 km; srebrny - w swoim regionie (według regulaminu ROK).

Poszczególne stopnie OKP zdobywa się zwiedzając obiekty krajoznawcze wybrane spośród 400 najciekawszych w Polsce, zawartych w regulaminie, stanowiącym tzw. Kanon Krajoznawczy Polski.

Podstawą weryfikacji odznaki jest prowadzona przez zdobywającego kronika wycieczek, stanowiąca potwierdzenie zwiedzania wymienionych obiektów.

ODZNAKA FOTOGRAFII KRAJOZNAWCZEJ

OFK-PTTK przyznawana jest za aktywność w uprawianiu fotografii krajoznawczej, podnoszeniu wiedzy i kwalifikacji w tej dziedzinie, udział w pracach organizacyjnych ruchu fotograficznego i krajoznawczego. Odznaka na 5 stopni.

Stopień odznaki Liczba punktów Wymagania
brązowa 100 pkt charakter popularny, zainteresowanie fotografią, dokumentacja regionu
srebrna dalsze 500 pkt dla zaawansowanych fotoamatorów umiejętności techniczne i teoretyczne w dziedzinie fotografii, wiedza krajoznawcza
złota dalsze 1000 pkt dla osób z dużymi kwalifikacjami i doświadczeniem krajoznawczym i organizacyjnym
duża dalsze 4000 pkt wysokie kwalifikacje merytoryczne i organizacyjne, udział w realizacji programu fotografii krajoznawczej
honorowa - wybitne osiągnięcia, przyznawana przez Forum na wniosek KFK ZG PTTK i Kolegium Fotografów Krajoznawców Polski

MŁODZIEŻOWA ODZNAKA KRAJOZNAWCZA

Można ją zdobywać do ukończenia VII klasy szkoły podstawowej, indywidualnie lub zbiorowo, w czasie wycieczek pieszych, górskich, rowerowych, kajakowych, żeglarskich i narciarskich. Przy czym na wielodniowych wycieczkach pieszych i narciarskich obowiązuje dolna granica wieku - 11 lat, kolarskich - 12 lat, kajakowych, żeglarskich i górskich - 14 lat.

Warunkiem zdobycia MOK jest spędzenie 6 dni na wycieczkach jedno- lub kilkudniowych zorganizowanych przez SKKT PTTK, Harcerski Klub Turystyczny, szkołę albo pod kierunkiem rodziców lub opiekunów. Określone regulaminem zasady, obligują do zwiedzenia po jednym obiekcie zabytkowym, współczesnym, muzeum lub parku narodowego (ew. rezerwatu przyrody) oraz przyniesienia jednego trofeum turystycznego w postaci widokówki, zdjęcia itp.