Przeskocz do treści

Oznaki lokalnej pogody

(wg M. Holec, P. Tymiński, 1973)

Oznaka lokalna Prognoza
Ciśnienie powietrza
Ciśnienie systematycznie maleje nadciągnie niżu (front ciepły), opady, silny wiatr
Bardzo szybki spadek ciśnienia zbliżanie się cyklonu tropikalnego lub głębokiego niżu pozazwrotnikowego
Systematyczny wzrost ciśnienia po pogodzie deszczowej z silnym wiatrem nadciągnie wyżu, poprawa pogody
Podczas mgły wzrost ciśnienia zanik mgły
Na krzywej kreślonej przez barograf widać wyraźne regularne wahania dobowe ciśnienia utrzymanie się dobrej pogody
Spadek ciśnienia o 2-3 hPa w ciągu 3 godz. przednia część niżu, wzrost prędkości wiatru
Wzrost ciśnienia o więcej niż 4 hPa w ciągu 3 godz. przejście frontu chłodnego, wzrost prędkości wiatru
Wiatr
Niezmieniający się wiatr zachodni podczas niepogody utrzymanie się niepogody
Podczas długotrwałego deszczu prędkość wiatru wyraźnie wzrasta zanik deszczu
Wiatr, który przez wiele dni wiał z jednego kierunku, raptownie skręca pogorszenie się pogody, opady, silny wiatr
Prędkość wiatru rośnie, wiatr nie zmienia kierunku (maleje ciśnienie) nadciąga niż pozazwrotnikowy lub cyklon tropikalny
Kierunek wiatru nie zmienia się, a jego prędkość maleje (ciśnienie rośnie) niż pozazwrotnikowy lub cyklon tropikalny oddala się
Wiatr wieczorem się wzmaga możliwość pogorszenia się pogody
Występowanie wyraźniej cyrkulacji bryzowej (bryzy) utrzymanie się dobrej pogody
Zanik bryz (przede wszystkim na tych obszarach, w których są one zjawiskiem codziennym pogorszenie się pogody
Temperatura powietrza
Wzrost temperatury powietrza zimą i nieznaczny spadek latem zbliżanie się frontu ciepłego
Szybki spadek temperatury podczas niepogody przeszedł front chłodny
Nienormalny wzrost temperatury wieczorem lub nocą pogorszenie się pogody
Wilgotność powietrza
Szybki wzrost prężności pary wodnej przy jednoczesnym wzroście temperatury powietrza i spadku ciśnienia opady, burza (latem)
Szybki wzrost prężności pary wodnej przy jednoczesnym spadku temperatury powietrza mgła
Duży wzrost prężności pary wodnej przy stałym spadku ciśnienia powietrza burza
Chmury
Nadciągające is stopniowo gęstniejące chmury Ci pogorszenie się pogody, front ciepły
Chmury Ci w małej ilości rozrzucone po niebie, poruszające się powoli utrzymanie się dobrej pogody
Chmury Cs zakrywające całe niebo po szybkim przejściu chmur Ci nadciąganie frontu ciepłego
Chmury Ac z rozpływającymi się brzegami nadciągająecw ślad za chmurami Ci i Cs i stopniowo łączące się w jedną warstwę front ciepły, opady, silny wiatr
Chmury Ac w postaci stosunkowo niewielkich i szybko zmieniających się kul pojawiające się łącznie z chmurami Ci i przechodzące w później w chmury Sc lub chmury w kształcie soczewek (Ac lant) chłodny front, przelotne opady, burza
Chmury As pojawiające się z chmurami Ci, gęstniejące i obniżające się (przy stałym spadku ciśnienia) front ciepły, opady, silny wiatr
Przejaśnienie za ustępującymi chmurami Sc, których granica jest na ogół bardzo wyraźna dobra pogoda
Niskie chmury St obserwowane w nocy, a w ciągu dnia przechodzące w chmury Cu pogoda z przelotnymi opadami i silnym wiatrem (front ciepły)
Strzępy niskich chmur przesuwające się pod chmurami Cb, Ns, As lub pod gęstymi chmurami Sc pogoda z wiatrem i opadami
Chmury Cu rozrastające się znacznie (poziomo i pionowo) przelotne opady, silny wiatr, możliwe szkwały
Chmura Cb widoczna w pobliżu widnokręgu i przypominająca kowadło lub grzyb z chmurami Ci rozchodzącymi się od wierzchołka burza, silny szkwalisty wiatr
Ciemny wał u podstawy chmury Cb (kołnierz burzowy) szkwał, ulewa, burza, możliwy grad i trąby
Barwa nieba
Białawe niebo w ciągu dnia nadejście opadów
Czerwone niebo o wschodzie Słońca nadejście opadów i silnego wiatru
Pomarańczowoczerwone niebo po zachodzie słońca pogorszenie się pogody
Złotawa barwa nieba po zachodzie Słońca utrzymanie się dobrej pogody
Inne zjawiska
Dym unosi się pionowo lub ukośnie ku górze utrzyma się lub nastąpi piękna pogoda wyżowa
Dym ścielący się przy powierzchni Ziemi przy pogodzie bezwietrznej można oczekiwać wiatru lub pogorszenia pogody
Słaba słyszalność dźwięku poprawa pogody
Bardzo dobra słyszalność dźwięku pogorszenie się pogody, opady, burza
Silne migotanie gwiazd. Światło gwiazd ma zabarwienie czerwone lub niebieskawe nadciąganie niżu, pogorszenie się pogody
Zakłócenia odbioru radiowego możliwość pogorszenia się pogody

Na podstawie książki: Alojzy Woś: "Meteorologia dla geografów"