Przeskocz do treści

GeodeTKa

GeodeTKa - program do obliczeń geodezyjnych dla Linuksa

Informacje o programie

GeodeTKa - logo programu

GeodeTKa to program do podstawowych obliczeń geodezyjnych. Został napisany w C++ przy użyciu biblioteki GTK2. Jest przeznaczony głównie dla systemu operacyjnego Linux, dostępna jest jednak również wersja dla systemu Windows. Program stanowi fragment napisanej przeze mnie pracy dyplomowej. Mam nadzieję, że okaże się przydatny także szerszej grupie osób związanych z geodezją.

Najnowsza wersja 1.2.3 z dnia 5.04.2007

Pomimo, że od dłuższego czasu nie pojawiła się nowsza wersja programu, projekt jest nadal aktywny. Rozpocząłem już prace nad GeodeTKą w wersji 2.0. Program jest przepisywany do języka c++ (biblioteka wxWidgets). Zapewni to większą przenośność pomiędzy systemami Linux/Windows oraz ułatwi dalszy rozwój i dodawanie nowych funkcji do aplikacji. Planowane jest m.in. zintegrowanie z GeodeTKą programu do wyrównywania sieci geodezyjnych - GNU GaMa (www.gnu.org/software/gama/). Niestety do wakacji nie dysponuje praktycznie wolnym czasem, dlatego musiałem chwilowo zawiesić prace nad programem. Do programowania powrócę, gdy tylko uporam się z pisaniem pracy magisterskiej.

Cechy programu

 • program oparty jest na relacyjnym modelu bazy danych SQLite3 pozwalającym na gromadzenie punktów i obserwacji w wielu różnych zbiorach roboczych
 • możliwy jest import oraz eksport danych za pomocą pliku tekstowego CSV
 • po zakończeniu każdego etapu obliczeń możliwe jest wygenerowanie raportu i obejrzenie wyników na szkicu
 • realizowane obliczenia obejmują najczęściej spotykane zadania geodezyjne (wcięcia, domiary, rzutowanie na linię prostą, przecięcia, transformację punktów, obliczenie pola powierzchni, ciąg poligonowy) i będą z upływem czasu poszerzane.
 • w oknie preferencji możemy ustawić wygodną dla nas jednostkę kąta i układ (geodezyjny/matematyczny)
 • jest to jedyny znany autorowi tego typu program przeznaczony dla Linuksa

Zrzuty ekranu

GeodeTKa 1.0.3 w systemie Linux (wykaz punktów) GeodeTKa 1.0.3 w systemie Linux (okno ze szkicem) GeodeTKa 0.6 w systemie Windows

Pobierz

Plik RPM Suse 10.0 GeodeTKa 1.2.3 - plik RPM dla SuSE Linux 10.0 (1.6 MB)
Plik RPM FC6 GeodeTKa 1.2.3 - plik RPM dla Linux Fedora Core 6 (1.4 MB)
Plik SRPM GeodeTKa 1.2.3 - plik SRPM dla Linuksa (1.7 MB)
Plik DEB Ubuntu 6.10 GeodeTKa 1.2.3 - plik DEB dla Ubuntu 6.10 Edgy i386 (1.4 MB)
Wersje dla pozostałych edycji i architektur dostępne w repozytorium Launchpad.net
Plik EXE GeodeTKa 1.2.3-2 - wersja binarna dla Windows (6.3 MB)
Plik źródłowy GeodeTKa 1.2.3 - źródła programu (1.7 MB)

Ostatnie zmiany

Wersja 1.2.3-2 (2013.04.01)

 • zamieszczono wersję binarną dla Windows we wszystkimi niezbędnymi bibliotekami .dll

Wersja 1.2.3 (2007.04.05)

 • poprawiono zapis współrzędnych w systemie Windows
 • uzupełniono tłumaczenie dla języka angielskiego

Wersja 1.2.2 (2007.01.26)

 • poprawiono dokładność zapisu współrzędnych punktów kontrolnych
 • częściowe tłumaczenie dla języka angielskiego (opr. Monika Tylus)
 • okno edycji punktów jest widoczne na pasku zadań

Wersja 1.2.1 (2006.06.18)

 • dodano pasek postępu przy uruchamianiu programu
 • poprawiono szybkość działania funkcji dodającej kolejne punkty graniczne
 • poprawiono odczytywanie z konfiguracji wartości typu double
 • poprawiono określanie typu dodawanego punktu przy obliczeniach tachimetrycznych

Wersja 1.2 (2006.05.22)

Dodano:

 • automatyczne dodawanie tyczonych punktów okręgu z zadanym odstępem
 • edycja współrzędnych punktów poligonowych dodanych do tabeli
 • przy zaznaczonym punkcie poligonowym dodanie nowego punktu nastąpi po zaznaczonym punkcie
 • Obliczanie pola powierzchni i obwodu dla wielu działek we wspólnym oknie
 • przy obliczaniu pola powierzchni przy zaznaczonym punkcie granicznym dodanie nowego punktu nastąpi przed zaznaczonym punktem
 • Odświeżanie współrzędnych punktów współrzędnymi zgromadzonymi w bazie danych przy obliczeniach: kąta, azymutu i długości, pola powierzchni
 • automatyczne numerowanie dla kolejnego punktu
 • dialog z zapytaniem o zakończenie programu gdy otwarte zostały okna z obliczeniami
 • komunikat na pasku statusu głównego okna przy ponownej próbie otwarcia okna
 • definiowanie zakresu dodawanych punktów granicznych przy obliczaniu pola powierzchni

Poprawiono:

 • pole powierzchni prezentowane zgodnie z jednostką ustawioną w konfiguracji programu, wyświetlanie jednostki w tabeli i w raporcie
 • dokładność pomiaru kierunku ustawiana w oknie konfiguracji
 • dialog z zapytaniem o nadpisanie istniejącego punktu przy dodawaniu punktów poligonowych
 • automatyczne uzupełnianie X, Y po naciśnięciu Enter bądź Tab w polu Nr, gdy punkt nie zostaje znaleziony nie następuje przejście do następnego pola
 • początkowy rozmiar okna ciągu poligonowego
 • możliwość wprowadzania numeru punktu przy punktach transformacji

Licencja

Niniejszy program jest wolnym oprogramowaniem; możesz go rozprowadzać dalej i/lub modyfikować na warunkach Powszechnej Licencji Publicznej GNU, wydanej przez Fundację Wolnego Oprogramowania - według wersji 2 tej Licencji lub którejś z późniejszych wersji.

Niniejszy program rozpowszechniany jest z nadzieją, iż będzie on użyteczny - jednak BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, nawet domyślnej gwarancji PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ albo PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH ZASTOSOWAŃ. W celu uzyskania bliższych informacji - Powszechna Licencja Publiczna GNU.

http://www.gnu.org/licenses/licenses.html

Informacje o programie

Będę wdzięczny za wszelkie uwagi dotyczące programu, a także propozycje dalszego rozwoju aplikacji.

Bogusław Ciastek - e-mail: geodetka@ciastek.eu