Przeskocz do treści

Odznaka Miłośnik Ziemi Wareckiej

regulamin

Odznaka - Miłośnik Ziemi Wareckiej

 1. Odznaka Krajoznawcza "MIŁOŚNIK ZIEMI WARECKIEJ" została ustanowiona w dniu 7 marca 1995 r. przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno- Krajoznawczego w Warce dla uczczenia 50-tej rocznicy powstania w Warce Oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego.
 2. Odznaka ma na celu promowanie i popularyzację miasta Warki i okolic, jego tradycji historycznych, walorów krajoznawczych i turystycznych.
 3. Odznaka jest jednostopniowa.
 4. Odznakę można zdobywać w dowolnej dyscyplinie turystyki.
 5. Odznakę może zdobyć turysta, który ukończył 10 lat i spełnił następujące warunki:
  1. odbył jednodniową wycieczkę pieszą po jednym ze znakowanych szlaków turystycznych biegnących przez Warkę,
  2. wziął udział w 2 imprezach turystyki kwalifikowanej organizowanych na terenie ziemi wareckiej,
  3. zwiedził Warkę i 10 miejscowości z załączonego wykazu.
 6. Odznakę można zdobyć w ciągu 3 lat licząc od daty pierwszej wycieczki.
 7. Weryfikację Odznaki przeprowadza Oddziałowa Komisja Krajoznawcza w Warce na podstawie samodzielnie opracowanych dzienniczków z ewidencją wycieczek, zwiedzanych miejscowości i obiektów. Udział w wycieczce lub zwiedzanie miejscowości powinno być potwierdzone odpowiednią pieczątką z danej miejscowości.
 8. Wędrówki odbyte podczas zdobywania Odznaki mogą być zaliczone na odznaki turystyki kwalifikowanej.
 9. Prezydium Zarządu Oddziału PTTK w Warce może przyznać HONOROWĄ ODZNAKĘ KRAJOZNAWCZĄ "MIŁOŚNIK ZIEMI WARECKIEJ" organizacjom, instytucjom lub osobom szczególnie zasłużonym dla turystyki i krajoznawstwa w regionie wareckim.
 10. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Prezydium Zarządu PTTK w Warce.

WYKAZ MIEJSCOWOŚCI DO ZWIEDZANIA

1. Wola Boglewska 7. Gołębiów 13. Michałów 19. Stara Warka
2. Boglewice 8. Grabów n. Pilicą 14. Mniszew 20. Studzianki Pancerne
3. Cecylówka 9. Jasieniec 15. Nowa Wieś 21. Warka
4. Chynów 10. Kępa Anielin 16. Ostrołęka 22. Wrociszew
5. Czersk 11. Magnuszew 17. Promna
6. Głowaczów 12. Michalczew 18. Rozniszew